TABUNGAN

Soalan 1

Bagaimana cara untuk buka akaun di TH ?

Soalan 2

Di mana simpanan tambahan boleh dibuat ?

Soalan 3

Adakah TH  mengenakan sebarang bayaran bagi simpanan yang dibuat melalui agen kutipan?

Soalan 4

Bagaimana cara untuk membuat Simpanan Melalui Potongan Gaji ?

Soalan 5

Bagaimana cara untuk membuat Potongan Gaji Untuk Diri Sendiri dan Keluarga ?

Soalan 6

Apa perlu dibuat jika bertukar alamat atau maklumat peribadi yang lain ?

Soalan 7

Apakah dia Borang Penamaan ?

Soalan 8

Bolehkah pendeposit di bawah umur 18 tahun membuat penamaan ?

Soalan 9

Berapa orangkah boleh dinamakan sebagai penama ?

Soalan 10

Bagaimanakah cara pengeluaran wang simpanan ?

Soalan 11

Bagaimanakah cara untuk menutup akaun TH  ?

Soalan 12

Bagaimanakah cara pengeluaran wang pusaka ?

Soalan 13

Bagaimanakah cara untuk memindahkan simpanan ?

Soalan 14

Adakah pendeposit TH wajib membayar zakat simpanan atas wang simpanannya di TH ?

Soalan 15

Kenapakah pendeposit TH tidak diberi resit zakat supaya mereka boleh tuntut pelepasan cukai pendapatan ?

Soalan 16

Apakah Skim Pelaburan KWSP ?

Soalan 17

Adakah TH  menghantar  penyata bagi simpanan dalam skim ini ?

Soalan 18

Apakah dia akaun tidak aktif ?

Soalan 19

Adakah akaun tidak aktif 7 tahun akan dipindahkan kepada Pendaftar Wang Tak Dituntut ?

Soalan 20

Bolehkah saya mengetahui baki simpanan saya melalui telefon dan melalui emel ?

Soalan 21

Bagaimanakah cara TH  mengira dividen tahunan ?

Soalan 22

Adakah dividen TH  dikecualikan daripada cukai pendapatan ?