Latar belakang penubuhan | Keistimewaan | Objektif |  Aktiviti Kelab TAHA | Borang Keahlian

Latarbelakang

1.1 Penubuhan Kelab TAHA ini adalah kesinambungan kepada Program Promosi Skim Hadiah Galakan Sekolah-Sekolah Malaysia (SHGSSM) yang telah berjalan selama 20 tahun.
1.2 Menarik minat para pelajar sekolah menjadi ahli Tabung  Haji  serta  memastikan  produk  Tabung Haji TH  relevan  dan  semakin   dikenali  di  pasaran.

Objektif

1.0 Menanam minat menabung sejak di bangku sekolah.
1.1 Menyemai rasa bangga menjadi ahli Tabung Haji di usia muda.
1.2

Menganjurkan program - program  khas  untuk  manfaat   tambahan   kepada   ahli  kelab seperti klinik

bimbingan peperiksaan, perkhemahan ibadah dan sebagainya.

1.3 Menyumbang dan melibatkan diri dalam program CSR seperti yang digariskan dalam ’Silver Book’ peningkatan kecemerlangan pelajar.
1.4 Mempelbagaikan program untuk pendeposit muda dan membangkitkan keinginan menyahut laungan kaabah di usia muda.

Keistimewaan

Maklumat dan keistimewaan menjadi ahli Kelab TaHa Klik disini ( Kompleks TH  & Senarai Rakan Kelab TaHa )

Perancangan Akan Datang

Menambah keistimewaan sedia ada dengan

1. Menambah siri klinik bimbingan peperiksaan.
2. Menyediakan hadiah khas untuk ahli kelab yang cemerlang dalam peperiksaan.

Aktiviti Kelab TaHa

Program Seminar Bimbingan Peperiksan UPSR, PMR dan SPM untuk Ahli Kelab TaHa Tahun 2011. Klik disini untuk memuat turun jadual Kelab TaHa 2011.

Program Seminar Bimbingan Peperiksaan

Borang Penyertaan Program Seminar Kelab TaHa boleh dimuat turun klik disini atau mendapatkannya melalui SMS dengan cara

TH<jarak>Jenis KBP, Lokasi (Negeri) <jarak>Nama Penuh Pelajar<jarak>no ahli Kelab TaHa <jarak> nama sekolah dan hantarkan ke 33990

ataupun boleh terus menghubungi THCC.
 

Borang Keahlian Kelab TaHa