PENGERUSI

   Datuk Azizan bin Abdul Rahman
   Pengerusi, Eastern & Oriental Berhad

AHLI-AHLI

   Dato’ Sri Abdul Wahid bin Omar
   Presiden Dan CEO, Maybank Berhad

   Tan Sri Sheikh Ghazali bin Abdul Rahman
 
  Penasihat Perundangan Syariah, Jabatan Peguam Negara

   Datin Paduka Zahridah binti Ismail
 
 
Pemegang Amanah, Yayasan Budi Penyayang Malaysia

  
Dato' Mohzani bin Abdul Wahab
 
  Bekas Pengarah Urusan, Shell Malaysia Trading Sdn Bhd

   Encik Abdul Kadir bin Md Kassim

  
Rakan Kongsi, Kadir Andri & Partners

   Tuan Syed Elias Alhabshi
   Bekas Pengarah Eksekutif Kumpulan, Realmild (M) Sdn Bhd